อาคารพลังงานลม Wind energy
อาคารพลังงานลม อาคารที่แสดงองค์ความรู้ด้านพลังงานลมประกอบ กับการจัดแสดงหุ่นจำลองลักษณะของกังหันลมแต่ ละประเภทเนื่องจากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงาน สะอาดชนิดหนึ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติสามารถใช้ ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้นในปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์ จากพลังงานลม เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นและ เทคโนโลยีกังหันลม เพื่อผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ให้ มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผังอาคารพลังงานลม