Map แผนที่
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศตั้งในหน่วยงาน ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 171 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เวลาเข้าชม 08.30-15.00 น. (กรุณานัดหมายในวันราชการ) : 02 534 8930 หรือ 086 361 1457 การเดินทาง โดยรถประจำทาง
29 59 95ก 187 510 523 538 554 555